NASTAVLJEN PROJEKAT “ZDRAVO STARENJE”

Opštinska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca nastaviće projekat “Zdravo starenje” započet prije dvije godine.“Ciljevi projekta su doprinos zdravijem…