Kategorija: Važne ličnosti

Mehmed Kurtćehajić

Mehmed Šaćir Kurtćehajić-Sandžaklija, je prvi bošnjački novinar. Rođen je u Akovu 1844. u uglednoj porodici kadije Mehmeda Emina Kurtćehajića, koji je službovao u nekoliko gradova Bosanskog vilajeta. Mehmed Šaćir je…