ISTAKNUTI BJELOPOLJCI: ZORAN SMOLOVIĆ, DUGOGODIŠNJI SUDIJA

Zoran Smolović je rođen 19.11.1955. godine, u Lijesci, Opština Bijelo Polje.

U Bijelom Polju završio osnovnu školu i Gimnaziju, a na Pravnom fakultetu u Podgorici, diplomirao oktobra mjeseca 1978. godine.

Radni odnos zasnovao aprila mjeseca 1979. godine, na radom mjestu sudijskog pripravnika u Opštinskom (sada Osnovnom) sudu u Bijelom Polju. Za vrijeme pripravničkog staža u tom sudu položio je pravosudni ispit 1980. godine.

U Osnovnom sudu u Bijelom Polju je bio nosilac sudijske funkcije od maja 1982. godine do decembra 1986. godine, gdje je obavljao dužnosti istražnog sudije i predsjednika prvostepenog krivičnog vijeća.

Kao sudija Okružnog (sada Višeg) suda u Bijelom Poju, radio je od decembra 1986. do septembra 2002. godine. U tom sudu bio je predsjednik prvostepenog krivičnog vijeća i 11 godina predsjednik drugostepenog krivičnog vijeće u odlučivanju po žalbama.

Za sudiju Ustavnog suda izabran septembra mjeseca 2002. godine.