OPŠTINA ISPLATILA OKO 100 HILJADA EURA PREMIJA ZA MLIJEKO FARMERIMA

Bjelopoljski farmeri u periodu od decembra 2022. Do maja 2023. Godine proizveli su oko 2 miliona litara mlijeka, odnosno oko 11 hiljada litara na dnevnom nivou.

Za subvencije farmerima, Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje mjerama za podsticaj razvoja poljoprivrede obezbjeđuje 5 centi po litru za sve kooperante, koji isporučuju 150 i više litara mlijeka mjesečno.

“Otkup mlijeka na području opštine Bijelo Polje vrše četiri registrovane mljekare i to Mljekara Šimšić, Milka-MDK, Monte Bjanko i Mapa internacional koje imaju oko 300 kooperanata. Za navedeni period isplatili smo oko 100 hiljada eura, na osnovu odobrenih zahtjeva koji su predati”. Kazao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Kemal Alić.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori otkupna cijena mlijeka varira, te da se kreće od 40 do 48 euro centi. A da Opština obezbjeđuje značajne premije od 5 centi po litru koje redovno isplaćuje. Dok su subvencije koje daje resorno Ministarstvo 16 euro centi po litru.

Prijave za naredno polugodište jun – novembar i isplate premija za isti predaju se od 01. do 15. decembra.