LJUDSKI KAPITAL JE OKOSNICA EKONOMSKOG RAZVOJA

O ljudskom kapitalu kao okosnici ekonomskog razvoja – izazovu odliva radne snage i načinima njegovog prevazilaženja kroz obrazovanje, razgovarali su prof. dr Mijat Jocović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Aleksandar Rakočević pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje, Jelena Vuletić, osnivačica DOO „Balance 2 business“ i članica UO Hipotekarne banke za rizike i bjelopoljski privrednik Muzafer Ljuca.

Mijat Jocović je istakao da je dobro pričati o investicijama na sjeveru jer bez toga nema novih radnih mjesta i sprečavanja migracija.

– Migracije su istorijski ciklus i one se dešavaju u brojnim zemljama. Mladi odlaze iz MNE zbog više razloga, a jedan od osnovnih je nedovoljna konkurentnost naše ekonomije što će posebno biti problem sa učlanjenjem u EU – rekao je Jocović.

Zato. zaključuje on, treba jačati konkurentnost ekonomije i na taj način ublažiti migracije, koje se u cjelosti ne mogu spriječiti.

– Imamo deficit uvoza robe, a suficit izvoza radne snage, a naši kadrovi nijesu poluproizvodi već gotovi proizvodi. Treba raditi na tome da se mladi vraćaju promovisati primjere onih koji su to učinili – smatra dekan.

Naglašava da je ulaganje u obrazovanje najisplativije i uslov ekonomskog razvoja.

– Mislim da fokus kreatora politika treba da bude na srednjem stručnom obrazovanju, po uzoru na pozitivne primjere iz okruženja, a naročito Slovenije koja je uskladila dualno obrazovanje sa potrebama tržišta rada – navodi on, dodajući da treba preispitati rješenje besplatnog visokoškolskog obrazovanja koje nije dalo adekvatne rezultate.

Aleksandar Rakočević je istakao kompleksnost situacije na tržištu rada gdje je oko 40.000 nezaposlenih koji u velikom procentu ne odgovaraju potrebama posldavaca. Smatra da je veliki izazov ne nespremnost nezaposlenih na mobilnost i neodgovaranje potrebama sezonalnosti naše privrede.

– Obrazovanje nije u potpunosti usklađeno sa potrebama tržišta rada. Dualno obrazovanje se mora unapređivati i još više uzeti u obzir potrebe poslodavaca – ocjenjuje Rakočević.

Zato, poručuje on, moramo unaprijediti sistem obrazovanja i berzu rada.

– Srednje stručno obrazovanje je temelj razvoja društva – kazao je Rakočević i predstavio je programe obrazovanja odraslih koje realizuje Zavod i koji su dali dobre rezultate u razvoju vještina ljudi na njihovoj evidenciji.

– Zainteresovanost poslodavaca da učestvuju u obukama kadrova sve je veća. Neophodno je razvijati ključne kompetencije jer ser obrazovanje unapređuje sticanjem novih vještina – rekao je on.

Jelena Vuletić smatra da su mladi ljudi veoma važna tema jer bez njih nema ekonomskog napretka.

– Potrebno je pripremiti mlade ljude za biznis ambijente i to kroz unapređivanje njihovih „soft skillsa“. Kroz naš program Student Business Hub prošlo je više od 120 mladih ljudi, polaznika završnih godina fakulteta koji žele da se unapređuju. Kroz komunikaciju koju imam sa njima imamo treninge kako da se usklađujemo, komuniciramo, donosimo odluke, razvijamo kritičko mišljenje, postavljamo prioritete. Objasnila je ona.

Ocjenjuje da mladi imaju nedovoljno samopouzdanje, primjetan je izostanak jasne vizije i cilja. U vrlo kratkom periodu željni su brojnih različitih iskustava. Kratko se zadržavaju, a bitna im je i materijalna strana.

Muzafer Ljuca, privrednik koji se preko tri decenije bavi privatnim biznisom u Bijelom Polju, predstavio je svoju kompaniju Mikromont koja ima 50 radnika i specifičnu djelatnost jer nudi proizvode vezane za energetsku efikasnost.

Napravio je osvrt na sve što je prošla naša država od raspada SFRJ do danas a što je ostavilo posljedice na privredu.

– Bavljenje biznisom je bilo izuzetno otežano, ali srećom još trajemo, za šta je bilo neophodno imati dosta hrabrosti. Nažalost, u tom vrtlogu su nestajale institucije a jedna od njih je i obrazovni sistem. Nekada dobre škole proizvodile su sjajne zanatlije koji su davali impresivne rezultate. Uslovi za obrazovanje novih kadrova specifičnih zanimanja su bili sve lošiji. Primat je zauzela želja da se ljudi bave poslovima koji nisu stvarali nove vrijednosti, a rijetko je bio fokus na realnoj ekonomiji. Kazao je Ljuca.

Naglašava da su u takvim okolnostima bili prinuđeni da se uz pomoć ZZZCG snalaze i kreiraju edukacije, seminare i obuke kako bi sami dolazili do kvalifikovane radne snage.

– Za visokostručnim kadrom postoji stalna „žeđ“ i to će sigurno predstavljati problem i ubuduće – konstatovao je on.

Ljuca je na kraju uputio jasan apel donisiocima odluka.

– Apelujem na državu da prestane da bude najveći poslodavac u Crnoj Gori. Potrebno je mnogo veću energiju posvetiti privredi koja je najbolji način za povećavanje standarda ljudi. Zaključio je on.