U BIJELOM POLJU OSNOVANA NVO “CENTAR ZA RAVNOPRAVNOST”

Na Osnivačkoj skupštini NVO “Centar za ravnopravnost” (CEZAR), koja je održana dana 09.06. 2023. godine u Bijelom Polju, usvojeni su statut i programski principi, te izabran izvršni direktor.

Osnovni principi djelovanja NVO, su:

borba za ravnopravno društvo

– borba protiv svih vrsta diskriminacije

– zaštita prava ugroženih kategorija

– promocija EU vrijednosti

– implementacija EU standarda

– vladavina prava

– borba protiv korupcije

– bolji životni standard stanovništva

– socijalna pravda

– borba protiv siromaštva

– zaštita životne sredine

– zaštita kulturnih dobara

– promocija tradicije i običaja

– zdravi stilovi života

Za izvršnog direktora NVO izabran je Svetislav Perišić, dipl. ekonomista, koji je ranije bio politički angažovan.