STOMATOLOŠKA KOMORA: PRESTAJU DA VAŽE UGOVORI SA FZO, OSIGURANICI ĆE USLUGE MORATI DA PLATE

Veliki broj stomatologa izražava nezadovoljstvo sa načinom obračuna i visinom cijena za usluge koje pružaju po ugovorima sa Fondom. A koje cijene i način obračuna za pružene usluge se nijesu mijenjali godinama unazad, a ni budžet za stomatološke usluge nije povećan”.

Stomatološka komora saopštila je da ugovori o pružanju stomatoloških usluga koje stomatolozi imaju zaključene sa Fondom za zdravstveno osiguranje (FZO) Crne Gore prestaju da važe danas. Istekom roka na koji su zaključeni.

“Prema tim ugovorima stomatolozi na teret Fonda za zdravstveno osigiranje Crne Gore pružaju stomatološke usluge osiguranicima Fonda, prije svega djeci do 18 godina, djeci bez roditeljskog staranja, trudnicama, licima sa invaliditetom, studentima do navršenih 26 godina, licima iznad 65 godina starosti,. Međutim, veliki broj stomatologa izražava nezadovoljstvo sa načinom obračuna i visinom cijena za usluge koje pružaju po ugovorima sa Fondom. A koje cijene i način obračuna za pružene usluge se nijesu mijenjali godinama unazad, a ni budžet za stomatološke usluge nije povećan”. Ističe se u saopštenju Stomatološke komore.

Oni su dodali da iako važeći ugovori o pružanju stomatoloških usluga ističu danas, veliki broj stomatologa koji su se prijavili na Javni poziv za pružanje stomatoloških usluga za 2023. Godinu nije potpisao nove ugovore sa Fondom. A moguće je da ih veći broj stomatologa u konačnom uopšte neće ni potpisati.

“Odustajanjem stomatologa od podnijetih prijava na Javnom pozivu, odnosno nepotpisivanjem ugovora sa Fondom. Stvorila bi se situacija da osigurana lica Fonda neće imati mogućnost da ostvare besplatnu zdravstvenu zaštitu. Odnosno neće biti u mogućnosti da im budu pružene besplatne stomatološke usluge koje padaju na teret Fonda, već će takve usluge morati da plate”. Piše u saopštenju.

Iz Stomatološke komore Crne Gore navode da su njihovi predstavnici posljednjih mjesec dana intenzivno pregovarali sa predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje. Pa je u tu svrhu održano nekoliko sastanaka.

“Iz razloga izraženog nezadovoljstva uslovima pod kojim pružaju stomatološke usluge po ugovorima sa Fondom. Mnogi stomatolozi nijesu željeli čak ni da se prijave na Javni poziv koji je trajao do 10. marta 2023. Godine. Upravo na poziv Stomatološke komore Crne Gore. A nakon održanog sastanka predstavnika Stomatološke komore i Fonda za zdravstveno osiguranje. Stomatolozi su posljednjeg dana prijave po Javnom pozivu ipak podnijeli prijave na Javni poziv, a posebno imajući u vidu iskazanu volju predstavnika Fonda da se uslovi pružanja stomatološke zaštite izmijene. Međutim, pregovori Fonda za zdravstveno osiguranje i Stomatološke komore nijesu dali rezultate sa kojim su stomatolozi zadovoljni”. Poručili su.

Stomatološka komora je saopštila da razumije i podržava stavove stomatologa imajući u vidu inflaciju, povećanje zarada u gotovo svim sektorima u Crnoj Gori. Povećanje troškova, povećanje cijena materijala koje stomatolozi koriste. Dok sa druge strane cjenovnik usluga je godinama unazad isti, budžet opredijeljen za stomatološke usluge nije povećan.

“Stomatološka komora Crne Gore ne može da utiče na pojedinačnu odluku bilo kog stomatologa da li želi da zaključi Ugovor sa Fondom, jer je to pravo svakog pojedinca da odluči za sebe. Stomatološka komora je tu da podrži i zaštiti stomatologe. Ali i da upozna javnost sa potencijalnim problemom koji može nastati već 01.04.2023. Godine, ukoliko osiguranici Fonda ne budu mogli da ostvare besplatne stomatološke usluge. Te i da pozove Fond za zdravstveno osiguranje da se pronađe što hitnije rješenje za ovaj problem. Konačno, Stomatološka komora urgira da se problem što hitnije riješi kako ne bi trpjeli osiguranici Fonda kojima pripada besplatno ostvarivanje prava iz stomatološke zaštite. Zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti