U ZAVISNOSTI OD VELIČINE TELEVIZORA, OVO SU PREPORUČENE DISTANCE!

Dnevno ljudi i po nekoliko sati provode gledajući televiziju. Većina njih uopšte nije upućena u dužinu distance koja je se nalazi iz među njih i televizora.

Upravo ta distanca zavisi od širine dijagonale TV prijemnika, pa se u skladu sa veličinom televizora utvrđuje i preporučljiva distanca.

Stručnjaci su, u zavisnosti od broja inča, preporučili sljedeću distancu koju vidite na fotografiji.

Ukoliko je u vašim domovima ova distanca upitna, onda televizor može imati kontra-efekat u poređenju sa uživanjem i može “umarati” vaše oči.