U PENZIJU IDE 500 POLICAJACA

Plan MUP-a je da, bez Kadrovskog plana, zaposli nova 102 službenika unutar policijske organizacije. Iz tog Vladinog resora tražili i da im se odobri popunjavanje radnih pozicija za 83 službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Do kraja ove godine očekuje se da najmanje 500 službenika Uprave policije ode u penziju, jer žele da iskoriste povoljnije uslove da ostvare to zakonsko pravo, saznaju “Vijesti”.

Međutim odlazak stare garde (gotovo 10 odsto od sadašnjeg broja) praktično se neće osjetiti, jer MUP planira da bez Kadrovskog plana zaposli nova 102 službenika unutar policijske organizacije, dok je resor ministra Filipa Adžića zahtjevom od Vlade tražio da im se odobri popunjavanje radnih pozicija za 83 službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

MUP se 24. novembra obratio Vladi Zahtjevom za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta u tom ministartsvu, a koja nijesu predviđena Kadrovskim planom jer taj dokument zbog softversko-tehničkih problema nije donijet, iako je to trebalo da bude završeno još početkom godine.

”U konkretnom slučaju, zbog odlaska u penziju u tekućoj kalendarskoj godini ostalo je upražnjeno 200 radnih mjesta, a nastupila je i organizaciona izmjena donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te su se stekli zakonski uslovi za traženje saglasnosti za popunu radnih mjesta. Dakle, može se tražiti popuna radnih mjesta i ukoliko ne postoji Kadrovski plan pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, a u okviru broja za koji postoje obezbijeđena budžetska sredstva”, piše u odgovoru MUP-a “Vijestima”.

U Zahtjevu, MUP se pozvao na član 38 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, gdje je u stavu 2 propisano, da starješina državnog organa može donijeti odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, koje nije propisano Kadrovskim planom, ako je ta pozicija u toku kalendarske godine ostala upražnjena zbog odlaska u penziju ili zbog organizacionih izmjena, te je za to potrebna saglasnost Vlade.

”Za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije ispunjen je ne samo neophodan jedan, nego sva tri predviđena izuzetka”, piše u dokumentu MUP-a.

”Vijestima” je sagovornik iz vrha Uprave policije kazao da najveći državni aparat, navodno, samo kratkoročno povećava broj službenika u policijskom sistemu ali će dugoročno doći do smanjenja broja policajaca, podmlađivanja službe, ali time i do većeg kvaliteta kadra.

”Zbog velikog priliva zahtjeva službenika policije za odlazak u penziju imamo vanredni odliv. Prema našim podacima taj broj je će biti oko 500, ali svaki dan stižu novi zahtjevi za dobijanje saglasnosti direktora UP za odlazak u penziju. Osim toga, UP ima i obaveze vezane za pristupne pregovore sa EU – izvještaji Evropske komisije – jačanje linija rada, što sve iziskuje prijem novih ljudi za te specijalizovane pozicije. Naravno, tu je prijem 57 diplomaca koji su završili Policijsku akademiju”, pojasnio je sagovornik “Vijesti”.

I Ministarstvo unutrašnjih poslova u odgovoru “Vijestima” navelo je da je do sada kadrovskoj službi na obradu oko 350 zahtjeva za odlazak u penziju, ali se taj broj svakodnevno povećava.

Oni su pojasnili da se broj službenika, za koje se traži saglasnost za popunu radnih mjesta, nije određen proizvoljno, već je rezultat upućenog zahtjeva organizacionim jedinicama u okviru MUP-a da dostave broj radnih mjesta koji je već upražnjen.

”Broj mjesta koji je upražnjen je veći od broja 83, ali imajući u vidu da samo za tu brojku postoje obezbijeđena budžetska sredstva u tekućoj godini, MUP je zatražio saglasnost za taj broj službenika”, naveli su oni.

Uprava policije je još početkom godine dobila saglasnost Ministarstva finansija da u budžetu ima novca za prijem 159 novih službenika, dok je MUP nedavno dobilo zeleno svjetlo da postoji novac na budžetskim pozicijama za prijem novih službenika i namještenika u to ministarstvo.

Integrisanjem Uprave policije u okvire MUP-a kadrovski, administrativno – tehnički poslovi, strateško planiranje, javne nabavke i finansije su spojene i u cilju jačanja organizacionih jedinica koje obavljaju te poslove.

”Nove pozicije su i za jačanje poslova normativne djelatnosti, drugostepenog upravnog postupka i međunarodne saradnje. Potrebno je popuniti te organizacione jedinice, čime će se omogućiti lakše raspolaganje budžetom, javnim nabavkama, kadrovima i materijalno-tehničkim sredstvima Ministarstva i Policije, i ujedno se donijeti kvalitetni normativni i strateški dokumenti, posebno u dijelu EU integracija”, navodi MUP.

Prijem novih službenika biće organizovan na konkursu.

Fale kadrovi za finansijske istrage, mjere tajnog nadzora, granicu…

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova, a shodno preporukama Evropske komisije, objedinjene su i formirane nove organizacione jedinice i povećan je broj policijskih službenika u ključnim oblastima borbe protiv teškog i organizovanog kriminala.

”Finansijske istrage, borba protiv krijumčarenja i zloupotrebe droga, ekonomskog kriminala (uključujući koruptivna krivična djela), visokotehnološki kriminal, trgovina ljudima, sprovođenje specijalnih istražnih metoda i mjera tajnog nadzora, krvnih delikata, a predviđen je i određeni broj radnih mjesta za policijske službenike koji će pratiti PNR (podaci o putnicima u avio saobraćaju). Prilikom izrade ovog akta prihvaćen je dio preporuka Misije OEBS-a u Crnoj Gori u cilju jačanja organizacije i ukupnih kapaciteta policije. Potrebno je popuniti navedene organizacione jedinice kako bi iste što prije počele sa radom u punom kapacitetu i dale rezultate koji su zadati u mjerilima za pregovaračka poglavlja 23 i 24”, navodi MUP.

Oni su takođe u Zahtjevu naveli da je u Izvještaju sa EU misije za granicu iz 2021. navedeno: “Crna Gora nema dovoljno zaposlenih u Sektoru granične policije”.

Žele kadrove za međunarodnu zaštitu

Ministarstvo unutrašnjih poslova u zahtjevu za prijem novih službenika pojašnjava da su im potrebni kadrovi za odlučivanje o zahtjevima za međunarodnu zaštitu, koja predstavlja poseban izazov.

”Na ovaj način poboljšaće se efikasnost obrade zahtjeva, s jedne strane i raspon i kvalitet informacija koje se dobijaju o državi porijekla, s druge, što će kao cjelina dovesti do objektivnijih i pravičnijih odluka i primjene bolje strukturiranog pristupa u postupku po zahtjevu”, piše u dokumentu.

Izvor: ND Vijesti