UPRAVNI SUD: JOVANIĆ ZAKONITO SMIJENJEN

UPRAVNI SUD: JOVANIĆ ZAKONITO SMIJENJEN
Upravni sud Crne Gore donio je presudu kojom je odbio tužbu pritvorenog bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića protiv odluke Sudskog savjeta kojom je razriješen sa te funkcije.

“Prethodno je, odlukom Sudskog savjeta od 18. 05. 2022. Godine, tužilac Blažo Jovanić privremeno udaljen od dužnosti sudije do okončanja krivičnog postupka, s obzirom da je odredbom čl. 121 st. 1 tač. 3 Zakona o sudskom savjetu i sudijama propisano da će sudija biti privremeno udaljen od dužnosti, ako se protiv njega pokrene krivični postupak”, navodi se na sajtu Upravnog suda.

Upravni sud Crne Gore je, ističu, našao da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za primjenu odredbe člana 126 stav 1 tačka 10 Zakona o sudskom savjetu i sudijama.

Njome je propisano da se predsjednik suda razrješava dužnosti predsjednika suda ako je privremeno udaljen od dužnosti sudije. Odredbom člana 127 stav 1 istog zakona normirano je da predlog za razrješenje predsjednika suda može podnijeti predsjednik neposredno višeg suda ili predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore.

Upravni sud Crne Gore posebno naglašava da donošenje odluke o razrješenju tužioca sa funkcije predsjednika suda zbog prethodnog privremenog udaljenja od dužnosti sudije, nije uslovljeno vođenjem disciplinskog postupka. U konkretnom se ne radi o utvrđivanju disciplinske odgovornosti za disciplinske prekršaje normirane članom 108 Zakona o sudskom savjetu i sudijama. Odnosno, razlozima za razrješenje, čije postojanje bi, prethodno, bilo neophodno utvrditi u postupku koji se vodi prema pravilima za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija.

“Naprotiv, sama činjenica da je predsjednik suda, koji je istovremeno obavljao funkciju sudije suda na čijem je čelu bio, privremeno udaljen od dužnosti sudije, ima za posljedicu razrješenje dužnosti predsjednika suda, u postupku po predlogu za razrješenje podnijetom od strane predsjednika neposredno višeg suda, u smislu člana 127 stav 1 Zakona o sudskom savjetu i sudijama”, stoji u saopštenju.

UPRAVNI SUD: JOVANIĆ ZAKONITO SMIJENJEN

Izvor: RTCG