U OKVIRU PODRŠKE ŽENSKOM PREDZETNIŠTVU ODOBRENO 14 PROJEKATA

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. Godini, utvrdila je preliminarnu rang listu biznis planova.


Prispjele su ukupno 22 prijave, od čega je 14 ispunjavalo kriterijume i pozitivno ocijenjeno.


“Osam planova je odbijeno, u skladu sa kriterijumima javnog poziva u dijelu elementarnih kriterijuma. Nezadovoljni imaju pravo žalbe upravnom sudu. Sredstva se kreću u rasponu od 2. 490 do 4. 900 eura”, kaže predsjednik komisije Haris Malagić.


Izvor: Dan
Autor: Milovan Novović