PROSJEČNA PLATA U AVGUSTU 718 EURA

Prosječna bruto zarada u avgustu 2022. Godine u Crnoj Gori iznosila je 886 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 718 eura, saopšteno je iz Monstat-a.


“Prosječna (neto) zarada u avgustu 2022. Godine u odnosu na jul 2022. Godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2022. U odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 35%”, saopštio je Monstat.

PROSJEČNA PLATA U AVGUSTU 718 EURA


Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2022. Godine u odnosu na jul 2022. Zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0. 4%, navodi Monstat.