SMOLOVIĆ: PENZIONERIMA OPŠTINA IZAŠLA U SUSRET

Udruženje penzionera Bijelog Polja koje broji preko 6 .000 članova iz Bijelo Polja 2021. God. obratilo se opštini Bijelo Polje za pomoć u rješavanju problema stambenog smještaja svih penzionera sa teritorije Bijelog Polja, na način da im Opština Bijelo Polje ustupi plac pored već izgrađenih penzionesrkih zgrada u naselju Ribarevine.


Predsjednik Opštine je u skladu sa Zakonom i svojim ovlašćenjima predložio Odluku, a Skupstina Opštine je jednoglasno usvojila, da se predmetne parcele ustupe udruženju penzionera.

SMOLOVIĆ: PENZIONERIMA OPŠTINA IZAŠLA U SUSRET


Odluka Skupstine Opštine iz 2021.godine u prilogu.


Saopštenje redakciji VBP portala dostavio je Petar Smolović, kao reakciju na danas objavljeni tekst “POKRET PENZIONERA CRNE GORE PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV PETRA SMOLOVIĆA”