Članovi Rotari kluba Bijelo Polje , Centra za istraživanje i zaštitu krša i mještani uz podršku Turističke organizacije Bijelo Polje, postavili su dvije informativno-turističke table za Novakovića pećinu.

Jedna tabla se nalazi na magistralnom putu Bijelo Polje – Pljevlja u selu Muslicu, a druga na lokalitetu Novakovića grede gdje se nalazi i ulaz u pećinu. Osim informativnih tabli kod vrela rijeke Vranštice uređeno je odmoriste sa turističkim mobilijarom a označene su i uređene staze koje vode do Novakovića pećine i kanjona Bezdanica. Pećina je zaštićena kao spomenik prirode a sa kanjonima Bezdanica i Vranštica ovo je veoma značajno prirodno područje nedovoljno poznato turistima i ljubiteljima prirode.

Informativne table osim osnovnih informacija o udaljenosti pećine pružaju obilje podataka o samoj pećini (dužini, dubini, temperaturi, hidrološkim karakteristikama, biospeleoliskim podacima itd) kao i nacrte pećine u tlocrtu i profilu.

“Na informativnim tablama su i kontakti Turističke organizacije kao i QR codovi koji su linkovani i sa tekstovima i legendama o Novakovića pećini. Jednostavnim skeniranjem ovog koda posjetioci se mogu dodatno informisati o svim detaljima povezanih sa ovim prirodnim biserom Vraneške doline”,kazao je poznati bjelopoljski speleolog I dizajner informativno-turističkih table Željko Madžgalj.

Vukoman Kljajević, Radio Crne Gore