Stanovnici Bjelopoljskog naselja Lješnica su već dvadesetak dana prinudjeni da u naselje dolaze pješice ili da svojim automobilima prelaze preko iskopanih rupa koje je napravilo lokalno preduzeće u namjeri popravke dotrajalog i ispucanog asfaltnog zastora na putu kroz ovo naselje.

Narucilac posla je Opština Bijelo Polje ali je nepoznat izvođač radova koji na ovaj način maltretira čitavu zajednicu u ovom dijelu grada.

Inače, pored ovih ima još gomila tekućih problema koji se godinama ne rešavaju, a građanima ovog naselja stvaraju probleme. Naime, u ovom dijelu grada na putu prema selima Čeoče i Grančarevo, kroz samo naselje, nema trotoara pa su brojni pješaci, među kojim je najviše đaka, prinuđeni da se kreću kolovoznom trakom i na taj način dovode u opasanost sebe ali i druge učesnike u saobraćaju. Neki od neodgovornih vlasnika porodičnih i poslovnih objekata su pomjerili stvarne granice svojih parcela i sa ogradnim zidovima i objektima ušli u trotoare i na taj način, bespravno i protivzakonito zauzeli javnepovršine i javni put.

Predsjednik Mjesne Zajednice Lješnica je nezainteresovan za rešavanje problema građana čije bi interese trebalo da štiti. Većina sijalica ulične rasvjete mjesecima ne radi niti ih iko mijenja, ali to ne smeta Elektrodistribuciji da redovno naplaćuje isporučenu električnu energiju.

Ako nadležni iz Opštine u razumnom roku ne završe davno započete radove bićemo primorani da i mi, kao i mještani MZ Bistrica, blokiramo saobraćajnicu kako bi primorali nadležne da rade posao za koji su plaćeni upravo našim novcem.

U B. Polju, 17. 06. 2022.god.

Za grupu građana – Inicijativnog odbora MZ Lješnica,

Janko Bulatović

067/ 755 811