Grupa građana iz Bijelog Polja upozorava da doo “Komunalno Lim“ više godina angažuje advokata za naplatu potraživanja po osnovu odvoza smeća za fizička lica.


U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da to ne bi bilo začudjujuće da navedeno preduzeće nema upošljena četiri pravnika.


Čudno je da se u ovakvoj ekonomskoj situaciji uzima novac iz džepa građana za advokatske usluge gdje je cijena usluge za sačinjavanje predloga za izvršenje veoma često veća od iznosa potraživanja – navode oni u saopštenju.


Dodaje se da je čudno da Opština Bijelo Polje, odnosno nadležni organi, kao osnivač doo “Komunalno Lim“ ništa ne preduzima po tom pitanju, te se pomenuta praksa nastavlja.


Zašto zaposleni i kvalifikovani za pravne poslove u tom preduzeću ne rade svoj posao pitanje je na koje treba dati odgovor građanima Bijelog Polja. Poznato je da je u 2020 godini utuženo 341 fizičko lice pa ukoliko je utuženje izvršeno preko advokata, onda se samo za sastav predloga za izvršenje dobija iznos troškova postupka za takve usluge advokata na nekoliko desetina hiljada eura – konstatuju oni.

Ova grupa građana poručuje da bi direktor navedenog preduzeća morao javnosti da objasni na koji način je izabran advokat koji utjeruje dugove, koliko je predloga za izvršenje podnijeto u posljednjih pet godina, te koliko ima zaposlenih pravnika u preduzeću – računajući i pravnike koji rade preko Agencije za ustupanje zapošljenih.


Izvršni direktor doo ”Komunalno Lim” Radenko Vujošević kazao je da je to preduzeće svih građana Bijelog Polja i da predstavlja jednu od najvažnijih javnih službi u gradu, koja obavljanjem poslova od javnog interesa ima za cilj da zadovolji razne potrebe građana na dnevnom nivou.


Ovo preduzeće treba da bude jako i efikasno u pružanju svojih usluga, na način kako to građani od njega i očekuju. Da bi preduzeće koje ima 146 stalno zaposlenih radnika i 10.000 raznih korisnika naših usluga, bilo uspješno u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, preduslov svega jeste da uspješno naplati svoja potraživanja nastala po osnovu pružene usluge, jer se na taj način finansira. Nažalost, jedan mali procenat naših korisnika usluga uporno ignoriše obavezu plaćanja računa za pruženu uslugu, čime nas dovode u zonu odgovornosti zbog eventualnog zastarijevanja i nenaplaćivanja istih, a ujedno otežavaju rad ovom Društvu – kazao je Vujošević.


Dodao je da i pored brojnih usmenih molbi i poziva, upućenih od strane Društva korisnicima usluga, da pristupe izmirivanju svojih obaveza, nije imalo rezultata kod jednog manjeg broja korisnika usluga.


Istina je ostavljena mogućnost da svoja dugovanja izmire u više mjesečnih rata ali i pored toga što su uredno opomenuti u nekoliko navrata, nije bilo rezultata, jer su isti uporno odbijali da izmire svoju obavezu. Pošto bi iscrpljeli sve mogućnosti, kako bi došlo do dobrovoljnog plaćanja naših potraživanja, odnosno, kako ista ne bi zastrjela i bila nenaplativa, pristupali bi utuženju takvih potraživanja. Kako u našem Društvu imamo samo dva pravnika u stalnom radnom odnosu, od kojih je jedan iz zdravstvenih razloga (tačnije oštećenja vida) često na bolovanju i nije operativan, a drugi zbog ogromnog obima redovnih posla, nije u mogućnosti da za 10.000 korisnika usluga, fizički postigne da odradi utuženja i isprati ročišta po tužbama, bili smo prinuđeni da kod utuženja dospjelih potraživanja zatražimo stručnu pravnu pomoć (tačnije advokatske kancelarije) – objasnio je Vujošević.


Podvukao je da je sa advokatskom kancelarijom radi pružanja pravne pomoći, odnosno zastupanja Društva kod prinudne naplate potraživanja, zaključen besteretni ugovor, tačnije ugovor po kojem Društvo dobija besplatnu pravnu pomoć, odnosno zastupanje.


U postupku zastupanja ovog Društva, advokat ima samo naknadu kroz sudske troškove od sporova u kojima sud donese odluku da je potraživanje osnovano. Ne želimo da prećutimo činjenicu da smo od prije desetak dana, kroz javni rad koji realizujemo sa ZZZCG, u trajanju od tri mjeseca, angažovali između ostalih i jednog pravnika radi praćenja realizacije javnog rada, što nema nikakve veze sa predmetnom naplatom potraživanja. Takođe, ne želimo da prećutimo činjenicu da smo jedno vrijeme imali angažovanog pravnika za rad i radne odnose preko Agencije za ustupanje zaposlenih ali da to više nije slučaj zbog zakonskih barijera – kazao je između ostalog Vujošević.


PREDUZEĆE SAMOSTALNO U ODLUČIVANJU


Na navode grupe građana predsjednik Opštine Petar Smolović kazao je za Pobjedu da preduzećem upravlja direktor i Upravni odbor koji imenuje SO.
Oni su samostalni u odlučivanju i svake godine ih kontroliše revizor.

Izvještaj preduzeća usvaja lokalni parlament. Ispitaćemo navode građana – zaključio je prvi čovjek Opštine.


Pibjeda
Beća Čoković