Menadžment renomiranog ugostiteljskig objekta “Casa Del Caffe” obavjestio je redakciju VBP portala da od sjutra počinje sa radom na novoj lokaciji. Objekat je renoviran, modernizovan i prepoznatljiv po stilu koji gaje već 14 godina. Gastronomska pouda je značajno obogaćena jelima iz moderne i tradicionalne kuhinje.


Riječima dobrodošlice pozvali su građane da posjete Casa Del Caffe u ulici Slobode.