zasjedado savjet sa ekonomski razvoj opstine

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje održao je 15. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana tekuća pitanja iz djelokruga rada ovog tijela.


Savjet je po uobičajenoj praksi razmatrao Nacrt odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022. godine.

Sjednici je prisustvovao šef odjeljenja za budžet Žarko Šćekić, koji je predstavio sve stavke budžeta za narednu godinu, sa posebnim osvrtom na novine koje će biti u odnosu na ovogodišnji budžet.


Šćekić je upoznao članove Savjeta sa povećanjem sredstava namijenjenih za podršku razvoja poljoprivredi, i ruralnom i održivom razvoju. On je kazao da je planirano povećanje sredstava za podršku mladim preduzetnicima i ženskom preduzetništvu sa 40 hiljada eura na 200 hiljada eura.


Na sjednici je razmatran i Nacrt programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu, koji je članovima Savjeta predstavio direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić.


Predsjednik Opštine Petar Smolović je istakao značaj završetka kapitalnih projekata koji se moraju završiti u 2022. godini kako bi se otvorile mogućnosti da dolazak investitora.


U okviru poslednje tačke dnevnog reda Savjet je raspravljao o lokalciji za otkupni centar u Bijelom Polju, te je konstatovano da postoji pogodna lokacija za realizaciju ovog projekta koji bi bio velika podrška svim poljoprivrednicima.


Predstavnici Savjeta su ovlašćeni da u narednom periodu nastave sa pregovorima sa potencijalnim investitorima kako bi se što prije riješilo pitanje otkupa poljoprivrednih proizvoda u Bijelom Polje.


Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.