Za 22000 majki i njihovih porodica, najveća čast je izboriti se da se vrati njihovo pokradeno ostvareno STEČENO PRAVO!


Poštovane majke, ostanimo jedinstvene i Nezavisne u ovoj priči do kraja!
Ne dozvolite nikom da kalkuliše sa vašim osjećanjima bez obzira kojoj političkoj partiji pripadale!


Sjetite se samo kakvu golgotu smo prošle zadnjih 5 godina, a tek zadnjih 30 godina!


Hvala svakoj ženi koja je stala u odbranu zakonom stečenog prava, jer to je pravi pokazatelj demokratskog stava osviješćenih žena koje znaju svoja Ustavna prava!


Nastavak priče slijedi 13-og decembra kada će Zakon o obeštećenju korisnica prava biti na dnevnom redu pod tačkom 48!


Rosanda Lola Peković


BPO