Kako Dnevne saznaju, deset opozicionih stranaka pripremilo je politički dokument pod nazivom Platforma za građanski i evropski konsenzus kroz politički dijalog.


Cilj ove platforme je da se postigne dogovor i građanski konsenzus o pitanjima funkcionisanja države i evropske perspektive Crne Gore.
Ovaj dokument potpisuju: Demokratska partija socijalista Crne Gore, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate Crne Gore, Bošnjačka stranka, Albanska alternativa, Demokratska unija Albanaca, Demokratska partija, Forca, Liberalna partija i HGI.


U dokumentu se navode i ključna pitanja na koja bi trebalo usmjeriti politički dijalog, kao što su: konstruktivna komunikacija između političkih aktera, izbor nosilaca pravosudnih funkcija, uspostavljanje odgovornih i funkcionalnih državnih organa, dalja reforma izbornog zakonodavstva.
Cilj političkog dijaloga je da se oko navedenih tema obezbijedi potreban nivo konsenzusa u Parlamentu čije je rješavanje preduslov da zemlja krene naprijed i izađe iz političke i institucionalne blokade.


Potpisnici, prema saznanjima Dnevnih, pozivaju i sve parlamentarne partije i svakog poslanika koji dijele vrijednosti koje dokument afirmiše, da pristupe Platformi i učestvuju u prijeko potrebnom političkom dijalogu za očuvanje i dalju nadogradnju vrijednosti građanske i evropske Crne Gore.