Dvije najveće državne energetske kompanije Elektroprivreda Crne Gore i Cedis zaposlili su u prethodnih 6 mjeseci 269 radnika, saopštili televiziji vijesti iz ovih preduzeća.


Ne komentarišu sve glasnije optužbe dijela javnosti da je u kompanijama nastavljena stara praksa političkog zapošljavanja što je navodno rezultiralo sa preko 700 novozaposlenih ali poručuju kako planiraju da sopstvenom radnom snagom obavljaju određene poslove za koje su ranije uprave za vrijeme DPS vlasti.


Elektroprivreda će tako samo na osnovu angažovanja uzimaača uzoraka uglja za potrebe Termoelektrane Pljevlja taj trošak na godišnjem nivou smanjiti oko 70.000 eura.


Sumnja se da su skoro svi primljenj aktivisti Demokratskog fronta i ostalih vladajućih partija, a takvih je više slučaja i u Bijelom Polju.


Izvor: Bjelopoljski portal