Opština Bijelo Polje sprovela je putem viber zajednice anketu sa pitanjem: Radom koje javne ustanove ste najviše zadovoljni?


Ogromna većina ispitanika, njih 387 ili 62% od anketiranih izjasnilo se da je to Dnevni centar “Tisa”, na čijem je čelu Ensad Omerović.


U anketi su učestvovala 622 sugrađanina.