Za 20 NVO organizacija sa sjevera Crne Gore u srijedu 17. Novembra sa početkom u 12:00h u EU kutku organizujemo edukaciju koju će voditi profesorica Gordana Đurović, redovna profesorka Univerziteta Crne Gore, na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka. Razvoj civilnog društva na lokalnom nivou i podsticanje građanskog aktivizma i volonterizma je veoma važno i jasno definisano kroz projekat „EU info kutak na sjeveru Crne Gore“ koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) u saradnji sa partnerskom organizacijom NVO Sjeverna Zemlja iz Berana. Organizovanjem edukacije za predstavnike nevladinog sektora sa fokusom na priključivanje Crne Gore EU doprinosi organizaciji zajedničkih aktivnosti nevladinih organizacija na terenu, kao i uključenju organizacija civilnog društva u organizaciju i realizaciju različitih aktivnosti sa fokusom na proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.


Sve zainteresovane organizacije sa sjevera su dobrodošle, za dodatne informacije možete kontaktirani NVO MMNE putem telefona 069 113 114 ili e-maila: nvommne@gmail.com


Cilj ove aktivnosti je da se civilni sektor detaljno upozna sa procesom pristupanja kako bi kroz svoje dalje djelovanje ciljnim grupama i građanima prenio tačne informacije kada je ovaj kompleksan proces u pitanju.


Edukator na ovom događaju, Gordana Đurović je redovna profesorka Univerziteta Crne Gore, gdje na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka predaje Privredni razvoj, Međunarodne ekonomske odnose, Regionalnu ekonomiju i Politiku proširenja EU na osnovnim i magistarskim studijama, te Makroekonomiju na Doktorskom studiju. Prof. Đurović bila je član Vlade Crne Gore u periodu 2004-2010. godine na poziciji ministra odnosno potpredsjednika Vlade za evropske integracije, u kom periodu je bila na čelu tima za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, glavni pregovarač za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te resorno koordinirala pregovore o CEFTA 2006 Sporazumu. Autor je 22 knjige posvećene privrednom razvoju i evropskim integracijama Crne Gore i preko 80 radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima.


(https://www.ucg.ac.me/objava/blog/18163/objava/1). Prof Đurović je Žan Mone (Jean Monnet) profesor i predsjednica NVO Crnogorska panevropska unija, te članica Predsjedništva Međunarodne panevropske unije, najstarije panevropske mreže u Evropi. Dobitnik je priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinose razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Ekonomskom fakultetu u 2018. godini. Dobitnik je studentske nagrade “Najdraži profesor” za 2003. godinu, a članica je odbora CANU za ekonomiju.