Kemal Omerović, naš sugrađanin dostavio je saopštenje VBP redakciji kroz koje objašnjava da centralizacija usporava procedure.


“Da li bi institucije npr. poput Agencije za zaštitu životne sredine,Min.kapitalnih investicija,Mašinskog fakulteta i sl. mogle da pronadju lakši model saradnje sa privrednicima odnosno uvoznicima i uproste komplikovane procjedure izdavanja saglasnosti,dozvola,certifikata,mišljenja i sl”.


“Obzirom da smo centralizovani i da se svaki zahtev mora donositi i podizati lično u Pg, ili se slati poštom, nama iz Bijelog Polja a i iz drugih opština sa sjevera to predstavlja teret u poslovanju,usporava tempo poslovanja jer se snalazimo na razne načine da ispoštujemo sve te procjedure koje su nam nametnute,da bi gurali i onako teško poslovanje”.


“Pitam nadležne u gore navedenim a i u drugim institucijama da li mogu uprostiti ove komplikovane procjedure i pređu na savremeno poslovanje i komunikaciju, poput slanja i odgovaranja na zahtjeve i druge sadržaje putem mail-a i sl.


Ili gospodo otvorite poslovne jedinice nedje na sjeveru,zaposlite ljude da nam izdaju papire, jer smo više svaku rupu niz Moraču napamet naučili idući za jedan običan papir”