Održana je konstitutivna sjednica novog saziva Opštinskog odbora DPS Bijelo Polje.
Novi saziv, koji je izabran na 9. Opštinskoj izbornoj konferenciji, broji 89 članova od kojih je 56% novih lica, 30% žena i 25% mladih, čime je nastavljen trend kadrovskog jačanja naše partije.
U novom sazivu Opštinskog odbora DPS Bijelo Polje nalaze se:

 1. Adamović Miladin
 2. Alić Dino
 3. Alilović Fahrudin
 4. Ašanin Milan
 5. Badžić Muzafer
 6. Bajramspahić Sanela
 7. Balić Zehra
 8. Bećirović Fikret
 9. Bećirović Haris
 10. Begović Fahrudin – Farko
 11. Bektašević Nevzeta
 12. Bojović Sanja
 13. Bulatović dr Biljana
 14. Burdžović Melisa
 15. Čampar Vladan
 16. Čindrak Enko
 17. Dangubić Duško
 18. Dizdarević Admir
 19. Dizdarević Alida
 20. Dobardžić dr Majda
 21. Drašković Dušan
 22. Dulović Ranko
 23. Džogović dr Eldina
 24. Džogović Hasan
 25. Đaković Slavoljub
 26. Đukić Merien
 27. Ećo Džemal
 28. Erović Denisa
 29. Femić Nenad
 30. Femić Nikola
 31. Femić Rada
 32. Franca Hilmija
 33. Gušmirović Tarik
 34. Hasić dr Admir
 35. Hodžić Enis
 36. Ivezić Miodrag
 37. Kadić dr Besim
 38. Kajević Hidajet – Hitko
 39. Kolić Edin
 40. Konatar Nenad
 41. Kovačević Milko
 42. Kovačević Minela
 43. Kovačević Vladan
 44. Ličina Esmer – Šiljo
 45. Luković Mirko
 46. Lješnjak Zlatko
 47. Ljušković Džemal
 48. Madžgalj Jelena
 49. Mahmutović Velida
 50. Martinović Almir
 51. Maslovarić Marko
 52. Medojević Vera
 53. Moračanin Vladimir
 54. Mustajbašić Admir
 55. Nišavić Zarija
 56. Novaković Petar
 57. Nuhodžić Alida
 58. Numanović Edin
 59. Obradović Bojan
 60. Obradović Violeta
 61. Omerović Alen
 62. Pačariz Ajsela
 63. Pavićević Matija
 64. Perović Stanka – Caca
 65. Petrić Marina
 66. Pućurica Amel
 67. Pućurica Asmir
 68. Pušija Denisa
 69. Raičević Darko
 70. Ramović Alden
 71. Ramović Hasan
 72. Raosavljević Vesna
 73. Rovčanin mr Nebojša
 74. Ružić Duško
 75. Salemović Mirhan
 76. Sarić Natalija
 77. Smailović Adnan
 78. Striković Elvir
 79. Suljević Edina
 80. Šabanović Alen
 81. Šabanović Jasmin
 82. Šćekić Žarko
 83. Šukurica Mirela
 84. Šutović Marko
 85. Vojinović Duško
 86. Vujošević Radenko – Rade
 87. Zejnilović Kerim
 88. Zeković Božica
 89. Zlaić Novak
  Članovi Opštinskog odvora po funkciji:
 90. Vajić Miloš
 91. Smolović mr Petar
 92. Omerhodžić mr Nemša
 93. Dizdarević mr Abaz
 94. Pavićević Vesna
 95. Idrizović dr Zilha
 96. Kujović Abaz
 97. Marić Miloš
 98. Mulić Azra
 99. Lazović Branko
 100. Omerović Dževad
 101. Durović Alija
 102. Madžgalj dr Milan
 103. Zoronjić Ćemal
 104. Janković Vesko
 105. Knežević Damjan – Dane
 106. Hot Jasmila
 107. Babajić Enisa
 108. Nedović Slađana
 109. Međedović Murat
 110. Rudić Vladan