Mjesec: Juli 2018.

Ušće fest

Sada već tradicionalni festival ”Ušće fest Bijelo Polje” održan je prvi put 2014.godine na najljepšoj lokaciji za festivalske programe na sjeveru Crne Gore, na ušću rijeke Bistice i Lima. Čekalo…

Demografija

Po popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Crnoj Gori, koji je obavljen od 1. do 15. aprila 2011. u opšzini Bijelo Polje živjelo je ukupno 46.051 stanovnika, što predstavlja…

Istorija Bijelog Polja

Arheološka istraživanja ubedljivo govore o postojanju naselja u ovom kraju još u dalekoj prošlosti. Bjelopoljski kraj bio je naseljen još u neolitu (10.000 do 3.000 godina prije n. e.). U…

Rasim Hadrović-Polimski

Rasim Hadrović-Polimski (1936-1996) poznati je bjelopoljski umjetnik. U Herceg Novom je završio višu umjetničku školu.Bio je član udruzenja likovnih umjetnika Crne Gore.Izvorni umjetnik svoga kraja,njegovih ljudi i zavičajne arhikteture.Motivi starog…