SUBVENCIJAMA ZA STRUJU PROTIV ZAGAĐENJA

Savjet za zaštitu životne sredine održao je juče sjednicu na kojoj su predložene mjere i preporuke za smanjenje zagađenosti vazduha, koje će biti upućene Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje.

Na sjednici Savjeta, kojom je predsjedavala Suada Zoronjić, konstatovano je da je na teritoriji Opštine Bijelo Polje, u zimskim mjesecima, izražen visoki indeks zagađenosti vazduha PM10 i PM 2. 5 čestica.

– Radi poboljšanja kvaliteta vazduha, na području opštine, Savjet predlaže mjere i preporuke koje lokalni parlament treba da usvoji i uputi prema Vladi Crne Gore. A to su subvencioniranje smanjenja računa za utrošak električne energije za građane bjelopoljske opštine za grejnu sezonu, kao i subvencioniranje ugradnje solarnih panela i subvencioniranje ugradnje filtera za pročiščavanje vazduha na izvorištu ložišta – kazala je Zoronjić.

Predloženo je donošenje odluke o proglašnju javnog interesa, “Projekta toplifikacije Bijelog Polja“, u cilju smanjenja zagađenja vazduha, kao dugoročna mjera, kao i otvaranje Kancelarije za ekološku inspekciju u Bijelom Polju.

SUBVENCIJAMA ZA STRUJU PROTIV ZAGAĐENJA

Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta Demir Mulić, Mujo Mahmutović, Elsan Trubljanin, Mevluda Ćatović, kao i sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović, sekretarka Skupštine Ajsela Pačariz i predstavnik nevladine organizacije ,,Bjelopoljski demokratski centar” Zdravko Janjušević.

Savjet je jednoglasno usvojio Inicijativu za usvajanje hitnih metra za smanjenje zagađenja vazduha, koju je podnijela nevladina organizacije „Bjelopoljski demokratski centar”. U narednom periodu je potrebno, naveli su iz Savjeta za zaštitu životne sredine, ažurirati Katastar potencijalih zagađivača vazduha na području užeg jezgra grada, kao i da nadležni organ Opštine dostavlja informacije po pitanju kvaliteta vazduha u Bijelom Polju.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović