CRNOGORSKI MLADENCI SVE STARIJI

Nekada je ženama prioritet bilo osnivanje porodice, a danas mnogima karijera predstavlja jednu od najbitnijih stavki u životu, kaže sociolog Srđan Vukadinović

U Crnoj Gori iz godine u godinu raste prosječna starost žena i muškaraca prilikom sklapanja prvog braka, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku (Monstat).

Kako se navodi u publikaciji “Žene i muškarci u Crnoj Gori”, u 2021. Godini prosječna starost mlade je bila 28 godina, a mladoženje 31.

Na drugoj strani, na primjer 1980. Godine prosječna starost mladenaca bila je 23 godine za žene, a 27 za muškarce, 1990. Godine mlade su u prosjeku imale 24 godine, mladoženje 28, a 2000. opet se vidi trend rasta gdje su djevojke ulazile u brak sa prosječnih 24. 9 godina, a momci sa 29. 8.

Sociolog Srđan Vukadinović kaže da u narednom periodu možemo očekivati da će se starosna granica za ulazak u brak povećavati, a za to postoji više faktora i to emancipacija, ekonomska situacija i onaj ključni, komunikacija.

Kako objašnjava, mladi danas više komuniciraju putem društvenih mreža, živi kontakt se polako svodi na minimum, dok je nekada bilo obrnuto.

– Posledica savremene komunikacije je to da ljudi misle da imaju dovoljno prijatelja, da su okruženi ljudima, ali to je onlajn svijet i suštinski oni su sami i usamljeni u svoja četiri zida. Naravno, do osvješćenja te usamljenosti dolazi dosta kasno i to za posledicu ima prvo kasnije stupanje u brak, ali i proces pronalaska osobe za zajednički život takođe traje. Na drugoj strani, ranije je postojalo više komunikacije među ljudima, nijesu se družili onlajn i preko telefona, već su imali živi kontakt, brže su se onda upoznavali i povezivali, te i shvatali da mogu zajedno provesti život – kaže Vukadinović.

Ipak, komunikacija nije jedini faktor, tu je, kako ističe, bitna i emancipacija, prije svega žena.

– Danas žene sve više žele da grade karijeru, školuju se, što je pohvalno. Nekada je ženama prioritet bilo osnivanje porodice, a danas mnogima prije svega karijera predstavlja jednu od najbitnijih stavki u životu i one žele da se situiraju i ostvare na drugim poljima, a ne samo da zasnuju porodicu. To naravno za posledicu ima i to da godine prolaze dok se završe fakulteti, pronađe posao, napreduje u karijeri i onda brak bude u drugom planu. Treći faktor, koji je jako važan za odlaganje braka, jeste ekonomska situacija, jer mladi ljudi ne žele da žive u zajednicama kao nekad, već da imaju svoj stan, kuću, jednostavno svoj mir i život.

CRNOGORSKI MLADENCI SVE STARIJI

Međutim, stanje u Crnoj Gori je trenutno tako da je to teško izvodljivo pa se brak odlaže dok se ne riješi materijalna strana, jer pored ljubavi, mora postojati i dom za tu ljubav – navodi Vukadinović.

Dječaka konstantno više nego djevojčica

Analiza polne strukture stanovništva prema starosti pokazuje da je više muškaraca u svim dobnim grupama do 40 godina starosti, dok je u starijim dobnim grupama više žena nego muškaraca.

U Crnoj Gori se, od kako se vodi statistika živorođenih i umrlih po polu, rađa manje djevojčica nego dječaka. Tako i u 2021. Godini od ukupnog broja živorođenih 48. 1 odsto su djevojčice i od ukupnog broja umrlih 46. 6 odsto su žene.

Za djevojčice rođene u Crnoj Gori u 2021. Godini očekivano trajanje života je 77. 0 godina, dok je za dječaka rođenog iste godine očekivano trajanje života 70. 8 godina.

Ukupan broj živorođene djece opada, s tim da učešće dječaka u broju živorođenih blago raste.

Naglašava da postoji još jedan faktor, a to je oslobađanje od nekih tradicionalnih normi, a jedna od njih je da se mora biti u braku da bi se zasnovala porodica.

– Crnogorsko društvo je tardicionalno, ali sve manje robuje tome da žena mora da bude u braku da bi rodila dijete. Nekada bi za tako nešto bila satanizovana, a danas je sasvim normalno da se dijete rodi u vanbračnoj zajednici – kaže Vukadinović.

Monstat je ranije ukazao da u Crnoj Gori živi 178. 000 lica starosti od 30 do 50 godina. Od tog broja 41. 700 je onih koji nijesu sklapali brak ili 23. 4 odsto. Najviše neoženjenih i neudatih iste dobi, u odnosu na broj stanovnika, je u Šavniku i to 41. 6 procenata.

Prema podacima Monstata, mladićima je mnogo teže da prelome i stanu na ludi kamen. Tako je u Crnoj Gori samaca starih između 30 i 50 godina oko 25. 800, dok je samica 9. 800 manje, odnosno neudato je 15. 900 dama.

Izvor: Dan