VIDRE U LIMU NA PODRUČJU OPŠTINE BIJELOG POLJA

Redakciji portala Vijesti iz Bijelog Polja dostavljen je interesantan videozapis sa teritorije našeg grada – snimljena je vidra na teritoriji našeg grada.


Vidra (Lutra lutra)


Vidre su plašljive, zanimljive zvijeri iz porodice kuna. Fantastični su ronioci i plivači i preferiraju bistru, slatku vodu bogatu ribom (potoci, brzaci, izvorišta, rijeke, jezera itd. ), a u čijoj okolini ima potencijala za dobra skloništa. Aktivne su noću, hrane se pretežno ribom (ali i rakovima, pticama, školjkama i sl. ), a dan provode u dobro skrivenim jazbinama blizu vode.


Populacije vidre u Evropi su se redukovale usljed lova radi skupocjenog krzna; ubijanja od strane ribara i dr. Međutim, trovanjem rijeka i životne sredine raznim hemikalijama poput pesticida i akumuliranjem otrovnih supstanci u ribama – vidra vremenom postaje ugrožena vrsta.


Prisustvo vidre registrovano je u svim planinskim slivovima u Crnoj Gori, gdje se ubrajaju i tokovi: Drcka (cijelim tokom), Ljubaštica, Pecka, Vranještica i Crnja. Njeno prisustvo se dokazuje pomoću nalaza izmeta, tragova, skloništa, kamera-snimaka, zgaženih jedinki i opservacijom.


Vidra je nacionalno zaštićena vrsta, nalazi se i na listama mnogih internacionalnih konvencija i direktiva (Bernska konvencija – Appendix II, EU Direktiva o staništima – Annex I i Annex IV, CITES konvencija – Appendix I), a u Mediteranu prema IUCN crvenoj listi označena je kao skoro ugrožena.


Izvor: Euromost

https://fb.watch/h_dH5jbZmj/