PREDSJEDNIK OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU RADULE PIPER: S MANJKOM SUDIJA PREMAŠILI NORMU

U pogledu procenta riješenih predmeta, pogotovu imajući u vidu povećan priliv tokom prošle godine, sud je ostvario rezultat od 91,11 odsto riješenih predmeta u odnosu na priliv, uz prosječno trajanje postupka 78,05 dana, kazao je Piper.

Osnovni sud u Bijelom Polju prošlu kalendarsku godinu započeo je sa 1.401 predmetom, koliko je ostalo neriješeno iz prethodnih godina, dok je tokom prošle godine primljeno 4.396 predmeta. Kako je u razgovoru za “Dan” rekao Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda, u radu je tokom prethodne godine bilo 5.797 predmeta.

PREDSJEDNIK OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU RADULE PIPER: S MANJKOM SUDIJA PREMAŠILI NORMU

– Primjetan je rast predmeta, jer je tokom 2021. godine u radu bilo 5.147, odnosno 650 predmeta manje nego prošle godine. To se odrazilo i na mjesečni priliv, koji je u toku 2021. godine iznosio 342,17 predmeta po mjesecu, dok je tokom prošle godine bilo 379,67 predmeta u jednom mjesecu. U pogledu procenta riješenih predmeta, pogotovu imajući u vidu povećan priliv tokom prošle godine, sud je ostvario rezultat od 91,11 odsto riješenih predmeta u odnosu na priliv, uz prosječno trajanje postupka 78,05 dana. Godinu ranije prosječno trajanje postupka bilo je 80,94 dana – kazao je Piper.

Prema njegovim riječima, sudije su prosječno bile opterećene sa 662 predmeta, a završili su prosječno po sudiji 462,78, dok je ostalo 199,22 nezavršenih predmeta.

– To predstavlja pomak u odnosu na godinu ranije, kada je prosječno po sudiji završeno 376 predmeta – istakao je predsjednik bjelopoljskog Osnovnog suda.

Rade u skromnim uslovima

U Osnovnom sudu su tokom prošle godine preduzimane sve radnje i mjere kako bi se građanima omogućilo da u potpunosti ostvare svoja prava i da ona ni u jednom trenutku ne budu ugrožena.

– Sud je uglavnom popunjen službeničkim kadrom, posjeduje skromne smještajne uslove za rad, sa solidnom tehničkom opremljenošću. Javnost i transparentnost rada, redovna komunikacija sa strankama i javnošću samo su neki od principa na kojima se bazira rad našeg suda. To ćemo, sigurno, nastaviti i u narednom periodu, u kojem očekujemo i dalje nesebično zalaganje i svestrano angažovanje svih sudija i zaposlenih – rekao je Piper.

Dodao je da je samo 2,12 odsto odluka urađeno nakon roka, a da u pogledu kvaliteta rada, kao i prethodnih godina, sud ostvaruje značajne rezultate.

– Od ukupno 419 predmeta koji su riješeni po izjavljenim žalbama na odluke našeg suda potvrđena su čak 293, ili 69,93 odsto, preinačeno je 20 odlukam ili 4,77 odsto, dok je svega 78 odlukam ili 18,62 odstom ukinuto. Djelimično je potvrđeno, ukinuto ili preinačeno samo 28 naših odluka, odnosno 6,68 odsto – rekao je Piper.

Inače, u Osnovnom sudu u Bijelom Polju nijesu popunjena sva sudijska mjesta. Od 12 predviđenih sudijskih mjesta (plus predsjednik suda), imali su sedam sudija i predsjednika. Trenutno radi osam sudija i predsjednik.

– I pored toga ulažemo sve svoje mogućnosti radi postizanja što veće efikasnosti i ažurnosti, tako da je prosječno po sudiji ostvarena norma 114,05 odsto. Rezultati nijesu konačni, tako da smatram da će biti i bolji – kazao je Piper.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović