BOJAN VUKOJIČIĆ DOBIO NAGRADU ZA NAJBOLJEG STUDENTA

Opština Bijelo Polje tradicionalno nagrađuje najbolje studente sa područja opštine, a drugu godinu zaredom to priznanje dobio je Bojan Vukojičić.


U pitanju je student druge godine master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Bojanov prosjek na Fakultetu je čista desetka.


Takođe, Vukojičić je i dobitnik nagrade za najbolje studente Fakulteta političkih nauka.

BOJAN VUKOJIČIĆ DOBIO NAGRADU ZA NAJBOLJEG STUDENTA


“Svaka nagrada je dragocjeno priznanje za uloženi trud i postignute rezultate ali i motivacija za period pred nama. Ipak, priznanje rodnog grada, grada u kojem ste napravili prve korake, naučili prva slova ali i usvojili vrijednosti koje nosite u sebi gdje god da krenete, nesumnjivo predstavlja posebnu satisfakciju. Istovremeno, ova nagrada je i obaveza, jer ukazanu čast treba pravdati i u budućnosti. Privilegija je utoliko veća imajući u vidu da se nagrada dodeljuje na vjerovatno najznačajniji datum u istoriji našeg grada. Stoga, ona je i podsjetnik na činjenicu da danas uživamo plodove slobode koju su naši preci izborili u ratu. Najbolji odnos prema tom dugu je investiranje u uspješne mlade ljude koji predstavlju budućnost našeg grada, pa tako i ovu nagradu vidim kao korak u tom pravcu”, ističe Bojan Vukojičić.