PETAR SMOLOVIĆ ZA „DAN“: ODGOVORNO I DOMAĆINSKI UZ ULAGANJA OD OKO 20 MILIONA

Moram naglasiti da su za projekte Đalovića pećina i Ski-centar Cmiljača za ovu godinu iz državnog budžeta izdvojena po tri miliona eura, što nije dovoljno da bi se neki od ovih projekata stavio u funkciju, ali se bar nakon dvije godine krenulo sa mrtve tačke, kaže Smolović

Danas, 3. janura, Bijelo Polje slavi Dan opštine i 78 godina života u slobodi. Predsjednik Opštine Petar Smolović u razgovoru za “Dan” ocjenjuje da je prošla godina bila izuzetno značajna, a da se u ovoj očekuje realizacija nekoliko važnih projekata koji će uticati na bolji kvalitet života na teritoriji ove opštine.

PETAR SMOLOVIĆ ZA „DAN“: ODGOVORNO I DOMAĆINSKI UZ ULAGANJA OD OKO 20 MILIONA

– Prošla godina je bila izuzetno dinamična, ali i uspješna. Tu prije svega mislim na probleme sa kojima smo se suočili od 1. januara, a odnose se na oduzimanje dijela prihoda, koji su donošenjem seta poreskih zakona uticali na smanjenje prihodne strane budžeta Opštine. Zajedničkim aktivnostima sa kolegama iz drugih opština uspjeli smo da dobijemo dio nedostajućih sredstava iz državnog budžeta, ali je loša stvar što nas ovaj problem očekuje i u ovoj godini. Moram istaći da smo sve zacrtane planove ostvarili, kako kroz unapređenje infrastrukture, tako i kroz mjere podrške poljoprivrednicima, preduzetnicima, socijalnim i drugim kategorijama koje dobijaju podršku od Opštine – navodi Smolović i dodaje da je budžet za ovu godinu manji za 5,36 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali da to ne znači da će odustati od podrške za sve planirane aktivnoti i sve potrošačke jedinice.

-Odgovorno i domaćinski smo planirali na koji će način biti utrošena budžetska sredstva. Kada su u pitanju investicije, za projekte koji su planirani u 2023. godini biće izdvojeno oko 20 miliona eura, od čega iz lokalnog budžeta 3,5 miliona, ili oko 22 odsto ukupnog budžeta. Biće nastavljeni i projekti na izgradnji Ski-centra Cmiljača i Đalovića pećina. Planirano je da se za oba projekta izdvoji po tri miliona, što nije dovoljno da bi se neki od ovih projekata u ovoj godini stavio u funkciju, ali kada znamo da se prethodne dvije godine nije ništa značajnije radilo, raduje me što smo se pomjerili sa mrtve tačke. Takođe, Uprava za saobraćaj je izdvojila milion eura za rekonstrukciju puta Lepenac – Ribarevine – Poda – dodaje Smolović.

Izgradnja vrtića i jaslica i izgradnja gradskog keja

Smolović navodi da u ovoj godini počinje izgradnja vrtića i jaslica u naselju Zaimovića livade, te da je krajem prošle godine započeta izgradnja stambenih objekata za penzionere, čiji završetak se očekuje do kraja godine.

– Ove godine počinje i da se radi gradski kej. Bijelo Polje je jedan od rijetkih gradova koji nije na pravi način iskoristio potencijal koji pruža rijeka Lim. Zato će ovaj projekat doprinijeti da dobijemo nove sadržaje i upotpunimo našu turističku ponudu. Sada je na Ministarstvu poljoprivrede da sprovede procedure i počne da koristi sredstva koja su dobijena od Svjetske banke za obnovu i razvoj namijenjena za regulaciju korita Lima, odnosno izgradnju obaloutvrde čiji će sastavni dio biti novo šetalište – ističe Smolović.

Kada je u pitanju ulaganje u sela, Smolović kaže da će biti sredstava možda više nego u prethodnim godinama.

– Planirano je da se krene sa radovima na rekonstrukciji lokalnog puta Srđevac – Sušica, kao i da se završe radovi na putu Gubavač – Bistrica. Iz opštinskog budžeta biće finansirana izgradnja trotoara u Tomaševu, mosta na rijeci Ljuboviđi u naselju Ribarevine, parkinga u ulici Neđeljka Merdovića. Planirali smo asfaltiranje 13 km opštinskih puteva, čime će biti značajno unaprijeđena seoska putna infrastruktura. Imaćemo i investicije u nove vodovode u Pavinom Polju i Babića brijegu, kao i izgradnju novog cjevovoda Vrelo Bistrice – Ravna Rijeka i novog vodovoda u selu Bistrica – navodi Smolović i naglašava da će se raditi i na polju sportske infrastrukture.

– U saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore predviđeno je da u ovoj godini počnu radovi na rekonstrukciji zapadne tribine gradskog stadiona, kao i izgradnja trening kampa u naselju Lješnica. Mislim da ćemo u ovoj godini početi i izgradnju fiskulturnih sala u Njegnjevu, Nedakusima, a vrlo moguće i u Nikoljcu – ističe Smolović.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović