SRBIJA PRODUŽILA ZABRANU IZVOZA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Zabranu izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda Vlada Srbije danas je produžila do 31. Januara naredne godine. A doneseno je i više drugih važnih odluka, prenose Nezavisne.


U saopštenju se navodi da je usvojen i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Srbije o učešću u programu “Erazmus+”.


Ističe se da je održavanje punopravnog učešća u tom programu jedna od obaveza Srbije na putu ka članstvu u EU.

SRBIJA PRODUŽILA ZABRANU IZVOZA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA


Usvojena je i Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za suzbijanje sive ekonomije. Te da su tako obezbjeđeni uslovi za dalje efikasno sprovođenje mjera predviđenih Programom za suzbijanje sive ekonomije i aktivnosti iz Akcionog plana.


Odlučeno je i o obrazovanju Koordinacione komisije za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Srbiji zbog formiranja novih ministarstava u čijoj nadlježnosti je inspekcijski nadzor.


Izvor: Kodex