ELMA ŠAHMAN, SANJA I TANJA SELIMOVIĆ, PROSLAVILE POSLOVNE ANGAŽMANE

Elma Šahman, Sanja i Tanja Selimović nakon stečenog obrazovanja, ostvarile su i svoje poslovne angažmane.

Tom prilikom su na proslavi željele da obilježe ove jako bitne događaje u njihovim životima.

Elma Šahman je zaposlena u OŠ “Pavle Žižić” u Njegnjevu, kao medijatorka u nastavi.

Sanja Selimović je svoj poslovni angažman ostvarila u Zavodu za zapošljavanje, kao medijatorka za RE zajednicu.

Tanja Selimović se zaposlila u Centru za socijalni rad u Bijelom Polju, takođe kao medijatorka.