ZAVRŠEN PROGRAM “RODITELJSTVO ZA CJELOŽIVOTNO ZDRAVLJE”

Radionice desetog ciklusa programa „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje”, za djecu uzrasta od dvije do devet godina, realizovane su u protekla tri mjeseca u JPU „Dušo Basekić“.


Polaznici su u okviru programa “Brižne porodice”, čiji je cilj njegovanje srećnih porodica u Crnoj Gori, a koji se realizuje pod pokroviteljstvom Unicefa, jačali svoje roditeljske kompetencije, upoznavali vještine ophođenja prema djetetu, sticali samopouzdanje, uočavali razvojne karakteristike djeteta, njegove razvojne potrebe i mogućnosti.

Tokom 12 sesija radioničarskog tipa roditelji su, uz podršku facilitatorki Dragane Drašković i Alme Zajmović, razmjenjivali iskustva u vaspitanju djece, upoznavali njihove razvojne potrebe i mogućnosti i sticali određene vještine u građenju ,,Kuće podrške” pod okriljem ,,Sunca pozitivne pažnje”.

ZAVRŠEN PROGRAM “RODITELJSTVO ZA CJELOŽIVOTNO ZDRAVLJE”

Uočili su važnost svakodnevnog provođenja vremena sa djetetom kao i koliko je važno govoriti o osjećanjima. Imali su priliku da nauče kako i kada se koriste pohvale i nagrađivanje djece, kao i na koji način i zbog čega im treba davati konkretna, pozitivna i realna uputstva. Roditelji su upoznati i sa strategijama za smirivanje, kako se uvode kućna pravila i ustaljene rutine, kao i kako da preusmjere negativno ponašanje djeteta – kaže Dijana Kovačević, direktorica Dječjeg vrtića „Dušo Basekić“.


Deset polaznika u okviru grupe jedan dobilo je sertifikate o učešću u ovom programu.


Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović