FIZIČKI KAŽNJAVANO 31 ODSTO DJECE

U dokumentu koji je juče objavljen na sajtu Vlade Crne Gore, između ostalog, piše da je 30 odsto učenika tokom prvih 18 godina života iskusilo emocionalno zlostavljanje, 27 odsto zanemarivanje, 24. 3 fizičko zlostavljanje, a 3. 9 odsto i seksualno zlostavljanje.

U dokumentu koji je juče objavljen na sajtu Vlade Crne Gore, između ostalog, piše da je 30 odsto učenika tokom prvih 18 godina života iskusilo emocionalno zlostavljanje, 27 odsto zanemarivanje, 24. 3 fizičko zlostavljanje, a 3. 9 odsto i seksualno zlostavljanje

U dokumentu “Smjernice za postupanje medicinskih radnika u cilju zaštite djece i adolescenata od nasilja, zlostavljana i zanemarivana”, Ministarstvo zdravlja je upozorilo da su istraživanja u posljednjih 10 godina pokazala da je 68 odsto djece od 1 do 14 godine bilo izloženo psihičkom zlostavljanju u porodici. A 31 odsto i fizičkoj kazni. Dokument je juče objavljen na sajtu Vlade Crne Gore.

FIZIČKI KAŽNJAVANO 31 ODSTO DJECE

Cilj smjernica je prepoznavanje i kvalitetan medicinski tretman djece, a najavljeno je poboljšanje uslova u ustanovama za primjenu smjernica. U dokumentu koji je uradio Institut za javno zdravlje, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, piše da je 30 odsto učenika tokom prvih 18 godina života iskusilo emocionalno zlostavljanje, 27 odsto zanemarivanje, 24. 3 odsto fizičko zlostavljanje, a 3. 9 odsto i seksualno zlostavljanje.

Autori dokumenta ističu da je nasilje nad djecom značajan javno zdravstveni problem.

– Prema istraživanju Monstata, uz podršku UNICEF-a, u Crnoj Gori je 68 odsto djece uzrasta od 1 do 14 godina bilo izloženo psihičkom nasilju, 31 odsto fizičkoj kazni, a dva odsto nasilnom napadu. Studija Instituta je pokazala da je 30 odsto učenika tokom prvih 18 godina života iskusilo emocionalno zlostavljanje u djetinjstvu, 27 odsto zanemarivanje, 24. 3 odsto fizičko zlostavljanje, a 3. 9 odsto i seksualno zlostavljanje. Studija je takođe pokazala da su u 24 odsto slučajeva djeca prisustvovala kada je majka žrtva porodičnog nasilja, a 11. 9 odsto zloupotrebe alkohola. U odnosu na studente koji nijesu bili izloženi negativnim iskustvima u djetinjstvu oni koji jesu pokazali su 2. 7 puta veću vjerovatnoću da puše, 10 puta veću vjerovatnoću da koriste alkohol i droge, a 138 puta veću vjerovatnoću pokušaja suicida. Djeca koja žive sa fizičkim, senzornim ili intelektualnim smetnjama u razvoju imaju znatno viši rizik da razviju fizičko, seksualno i emocionalno zlostavljanje – predočeno je u smjernicama.

Koordinaciono tijelo pratiće sprovođenje smjernica

Ministarstvo zdravlja je dužno da formira koordinaciono tijelo koje će pratiti realizaciju smjernica za sprečavnje zlostavljanja djece.

– Tijelo je zaduženo da predlaže mjere za unapređenje zaštite djece i prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, uz uspostavljanje kriterijuma za izbor kontinuiranih edukacija iz oblasti zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Stručni timovi za zaštitu djece od zlostavljanja formiraju se kao konsultativni u svakoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi zdravstvenom zaštitom djece – naveli su iz ministarstva.

U dokumentu se navodi da zlostavljači mogu biti osobe koje trajno brinu o djetetu (roditelji,staratelji), braća, sestre ili vršnjaci.

– Zlostavljanje i poridično nasilje mogu dugi vremenski period ostati neprimjetni i za najbližu okolinu i mogu se odvijati a da niko ništa ne preduzima. Svaki pružalac zdravstvene usluge je obavezan da u slučaju sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta preduzme mjere propisane smjernicama za postupanje u cilju zaštite djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Smjernice su nastale kao rezultat potrebe da pružaoci zdravstvenih usluga osnaže rad na promociji nenasilja, prevenciji i sveobuhvatnom i kvalitetnom tretmanu djece i adolescenata izloženih zanemarivanju, zlostavljanju i nasilju. Ministarstvo zdravlja obezbjeđuje uslove za primjenu smjernica kroz jačanje kadrovskih resursa i prostornih kapaciteta u domovima zdravlja, opštim bolnicama i Kliničkom centru – navodi se u smjernicama.