UNIŠTEN AUTOMAT ZA NAPLATU PARKINGA

Uništen automat za naplatu parkinga u centru grada, šteta preko 5 000€.

Nadamo se da će policija pronaći počinioca i da če biti adekvatno kažnjen.

DOO “Parking servis Bijelo Polje”