USVOJEN BUDŽET ZA 2023. GODINU ZA ĐALOVIĆA PEĆINU 1.9 MILIONA

Usvojen Zakon o budžetu za 2023.

Budžet za narednu godinu vrijedan je 2.8 milijardi eura.

Za kapitalne turističke projekte u Bijelom Polju i Mojkovcu, ski centar Cmiljaču i Žarski po tri miliona eura, a za njihovo povezivanje dodatni milion eura.

Za nastavak projekta valorizacije Đalovića pećine ostavljeno je 1,9 miliona.

Budžetom je planirano preko 7 miliona eura za izgradnju ski centra u Rožajama.

Usvojena je i Odluka o zaduživanju za 2023. godinu.

Detaljnije o budžetu narednih dana.