AKCIJA “PETARDA”: ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA POLICIJE I OPŠTINSKIH SLUŽBI

U prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje održan je radni sastanak predstavnika policije i nadležnih opštinskih službi radi realizacije akcije „Petarda“ koju Uprava policije Crne Gore u kontinuitetu sprovodi već duži niz godina.

Cilj akcije je suzbijanje svih negativnih pojava koje se odnose na nedozvoljenu trgovinu i zloupotrebu pirotehničkih sredstava, a u skladu sa odredbama Zakona o eksplozivnim materijama na osnovu kojeg je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo naredbu o zabrani prodaje i upotrebi pirotehničkih sredstava – petardi.

Prioritet OB Bijelo Polje je edukacija djece o štetnosti upotrebe pirotehničkih sredstava i zaštita njihove bezbjednosti da ne bi došlo do povređivanja i teških posledica po njihovo zdravlje. Želimo da djeca predstojeće praznike provedu u veselju, pjesmi i igri bez upotrebe pirotehničkih sredstava i štiteći na taj način i druge i sebe od posledica povređivanja – kazala je Snežana Nedović, samostalni inspektor za suzbijanje maloletničke delinkvencije.

Akcija traje od 20. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine i, u saradnji sa nadležnim opštinskim službama, vršiće se redovni obilasci svih prodajnih mjesta, a svaka zloupotreba donesene naredbe biće najstrože sankcionisana.

Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović