PENZIONERI TRAŽE DA NE ČEKAJU NA LJEKARSKI PREGLED

Udruženje penzionera Bijelo Polje broji preko 6.000 članova, a ističu da polovina od njih imaju zdravstvene probleme zbog čega su prinuđeni da traže pomoć zdravstvenih radnika, ali da se ponekad to čekanje na ljekarski pregled otegne u nedogled. Stoga, penzioneri traže da ubuduće ne čekaju na pregled. Predsjednik Udruženja penzionera Milan Minić sa svojim saradnicima juče je organizovao sastanak sa direktoricom bjelopljoskog Doma zdravlja dr Mirjanom Varagić i dr Nikolom Raosavljevićem izabranim ljekarom za odrasle. Miniće im je ukazao koje su to potrebe penzionera i šta bi trebalo uraditi da se njihov položaj unaprijedi.

– Već dvije godina Komisija za zdravstvena pitanja penzionera ne djeluje zbog pojave pandemije korona virusa. Treba rad Komisija ponovo da oživi na pravi način, da se uključe kako naši članovi tako i zdravstveni radnici i da zajedno rješavamo sve što se tiče zadravstvenog stanja penzionera koji su zasigirno u svakom pogledu najviše ugroženi – naglasio je Minić.

PENZIONERI TRAŽE DA NE ČEKAJU NA LJEKARSKI PREGLED

On dodaje da penzioneri očekuju da uz saradnju sa ljekarima, prije svega Doma zdravlja, gdje se i nalaze izabrani ljekari, ali i drugim zdravstvenim ustanova gdje penzioneri moraju tražiti pomoć ljekara specijalista, podigne nivo zdravstvene zaštite.

Penzioner Ćemal Mahmutović iz Mjesne zajednice Bistrica istakao je da očekuju veće razumijevanje ljekara, sobzirom na to da je mjesto stanovanja dosta udaljeno od grada, da ima dosta sela koja su razuđena i odakle je do mjesnog centra penzionerima teško doći. Ocijenio je da treba uspostaviti drugačije standarde kad je ambulantno liječenje u pitanju.

– U Bistricu tri puta nedjeljno dolazi ljekar, i to tri dana uzastopno. Tražimo da to bude svaki drugi dan i da pregled počinje u jutarnjim satim-kazao je Mahmutović.

Rade Rondović iz Mjesne zajednice Tomaševo, kaže da su penzioneri u poznim godinama i da im je svima pomoć ljekara neophodna.

– Penzioneri su i ekonomski i zdravstveno ugroženi.Ljekarska zaštita na seoskom području treba biti dostupna i onima koji tokom ljeta dođu u zavičaj. Mora se sve uraditi da mještani i udaljenih sela imaju pravu zdravstvenu zaštitu i da penzioneri kad dođu do izabranog ljekara imaju predsnost i ne čekaju, a da se vrijeme čekanja kod ljekara specijaliste smanji na najmanju moguću mjeru. Jer penzinerima je svaki dan, a ne mjesec dragocjen-kaže Rondović.

Kujo Mustajbašić sa Koritske visoravni smatra da se izabranim ljekarima mora vratiti status porodičnih ljekara, a svaki penzioner da ima mogućnost da što prije može doći do svog ljekara.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović