POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI OBALOUTVRDE I ŠETALIŠTA NA PROLJEĆE

Delegacija Svjetske banke i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posjetila je danas Bijelo Polje, gdje predsjednika Opštine Petra Smolovića upoznala sa aktivnostima na projektu „Regulacija korita rijeke Lim i Grnčar“ u sklopu kojeg je planirana izgradnja obaloutvrde i gradskog keja.


„Zbog sajber napada koji je bio bili smo prinuđeni da taj tender odložimo. Otvaranje ponuda je bilo u novembru i dobili smo ponuđača za izvođenje radova, a postupak evaluacije je u toku. Očekujemo ako ponude budu zadovoljile sve uslove koji su traženi na tenderu da će radovi početi na proljeće“ – kazao je Željko Furtula, direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Predsjednik Smolović je izrazio zadovoljstvo što je ovaj projekat stigao do faze realizacije. Napominjući da su poslednje dvije godine izgubljene te da su građani počeli da gube nadu da će projekat biti realizovan.


„Opština Bijelo Polje je svoje obaveze završila u rekordnom roku. Riješila imovinske odnose i pripremila idejni projekat desnu stranu obale, za koju smo dobili uvjeravanje da će biti rađena u drugoj fazi ovog projekta. Ova posjeta mi uliva nadu da će sa smanjenjem vodostaja u prvim proljećnim danima početi građevinski radovi na višedecenijskom projektu izgradnje gradskog šetališta“ – naveo je Smolović.


Projekat Regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama.


U sklopu tog projekta Bijelo Polje će biti realizovano uređenje lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607. 8 m, širine 5. 5 m koji će pored šetališta sadržati i klupe, biciklističku stazu i rasvjetu.