LJUJIĆ NA ČELU ODBORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Predsjednici i članovi stalnih radnih tijela Skupštine, odbora i savjeta, izabrani su na drugoj sjednici lokalnog parlamenta, održanoj 20.12.2022. u Bijelom Polju.

Izabran je novi Odbor za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije na čijem je čelu Marko Ljujić, odbornik Demokratske Crne Gore, a članovi su Damir Mustajbašić, Elza Numanović, Jasmin Ćorović, Bojana Popović.