KALIĆ NA ČELU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predsjednici i članovi stalnih radnih tijela Skupštine, odbora i savjeta, izabrani su na drugoj sjednici lokalnog parlamenta, održanoj 20.12.2022. u Bijelom Polju.

Izabran je novi Odbor za društvene djelatnosti, na čijem čelu je izabrana Jasmina Kalić, odbornica Socijaldemokrata.

Izabrani su i članovi tijela, to su Gordana Knežević, Admir Hasić, Jelenka Andrić i Bojana Furtula.