NERADNI DANI POVODOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjernici rimokatoličke vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić dva dana i to: subota 24. Decembra, nedjelja 25. Decembra i ponedjeljak 26. Decembra, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Nova godina praznuje se u nedjelju 1. Januara i ponedjeljak 2. Januara. Kako je prvi praznični dan nedjelja, neradni su nedjelja 1. Januar, ponedjeljak 2. Januar i utorak 3. Januar. Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93, 27/94 i 73/10), vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić (dva dana) i to: petak 6. Januara (Badnji dan), subota 7. Januara (prvi dan Božića) i nedjelja 8. Januara (drugi dan Božića), navode iz ovog resora.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Izvor: Dan