GRADSKA TRŽNICA NEKADA NAJMODERNIJI CENTAR, A SADA IZGLEDA NAPUŠTENO

Ova lokacija u Bijelom Polju prije 20 godina bila je mjesto trgovine, zanatstva i ugostiteljstva. Međutim, sada gradska tržnica izgleda pusto i napušteno. Veliki broj poslovnih objekata je prazan, a neki od njih izgledaju i ruinirano.

Subota je bila takozvani “pijačni dan”. Tada bi tržnica bila puna poljoprivrednika, trgovaca i kupaca, a danas, kažu zakupci, kao da je subota samo malo posjećenija od bilo kog radnog dana.

Štaviše, stiče se utisak da tržni centar ruži sliku našeg grada. Naročito s obzirom na to da se nalazi neposredno pored gradske željezničke i autobuske stanice.