OSMOČLANA PORODICA ISELJENA IZ KUĆE NAKON 14 GODINA

Spor je nastao zbog kredita koji je Dušan Todorović podigao 2008. godine kod Prve banke, u iznosu od 30.000 eura, a koji nije vraćao on, već žirant R.D.


Nesvakidašnji pravni spor okončan je prethodne sedmice iseljenjem osmočlane porodice, a koliko je situacija sama po sebi zamršena pokazuju tvrdnje tri strane u postupku. Spor je nastao zbog kredita koji je Dušan Todorović podigao 2008. Godine kod Prve banke, u iznosu od 30. 000 eura, a koji nije vraćao on, već žirant R. D. Nakon što je R. D. preminuo, dug je naslijedio njegov sin R. A., koji je otkupio preostali dug i otplatio kredit na osnovu kog je kupljena kuća koja se vodi na Janka Stamatovića. U tom trenutku već je bilo plaćeno ukupno 24 .641 euro, odnosno 105 rata po 239. 24 eura mjesečno. S obzirom da je Todorović bio nosilac kredita, on se nije upisao kao vlasnik kuće, već se ta nekretnina sve vrijeme vodila na Stamatovića. Kada je R. A. otkupio potraživanje i isplatio kredit, preko izvršitelja je pokrenuo postupak i upisao se kao vlasnik kuće. Sve vrijeme od podizanja kredita Todorović je živio u toj kući, koja se nalazi u podgoričkom naselju Zagorič.


Pokretanje postupka kod javnog izvršitelja Snežane Pavličić rezultiralo je iseljenjem Todorovićeve osmočlane porodice. S obzirom da Todorović nije bio upisan kao vlasnik, R.A. je postupak pokrenuo protiv Stamatovića.

OSMOČLANA PORODICA ISELJENA IZ KUĆE NAKON 14 GODINA


Stamatovićev sin se javio izvršitelju sa zahtjevom da preuzme rješenje za oca, i to bez punomoćja, navodeći da mu je otac teško bolestan i da ne može pribaviti punomoćje. U telefonskom razgovoru je kazao da je dug plaćen i da je njegov otac prodao kuću. Objašnjeno mu je da je njegov otac dužnik u postupku jer je i dalje u katastru upisan kao vlasnik, te da ukoliko osporavaju rješenje, treba da pišu prigovor i dostave dokaz da je dug plaćen. On je potom obavijestio Todorovića da će se kuća prodati.
Na objektu su nakon postupka iseljenja promijenjene brave i tamo sada borave zaštitari koje je angažovao R.A., kome su predati ključevi. Todorović ne može da uđe u kuću.


Todorović se obratio redakciji “Dana”, ističući da je njegova osmočlana porodica iseljena na nezakonit način, među njima i šestomjesečna beba i nepokretna sestra, uprkos činjenici da posjeduje dokaze da je vlasnik kuće, odnosno da ju je kupio. Tvrdi da se ti dokazi nalaze u kući kojoj sada nema pristup.
Pavličić odbacuje te tvrdnje, ističući da Todorović nije priložio dokaze i da prilikom iseljenja u kući nije bilo nikog.


– Todorović nema nijedan dokaz da je to njegova kuća. U momentu pokretanja postupka vlasnik je bio Stamatović, kao i u vrijeme uzimanja kredita. Navodio je da je on tu kuću kupio, ali o tome nema dokaza, niti je ikada upisan u katastar kao vlasnik – kazala je Pavličić.


Ona je istakla i da Todorović nije izjavljivao prigovor niti drugi pravni lijek, već je napisao podnesak Komori javnih izvršitelja.


– Todorović je 2008. Godine zaključio ugovor o kreditu u iznosu od 30. 000 eura sa rokom otplate od 19 godina. Stamatović je založio kuću pod hipoteku kao sredstvo obezbjeđenja. Kako Todorović nije vraćao kredit, banka je slala više dopisa o dospjelosti duga na naplatu od 18. 1. 2011.godine, a potom i obavještenje o namirenju potraživanja od 22. 10. 2018.godine od 28. 870 eura – kazala je Pavličić.
Ona je dodala da predmet hipoteke datira još od 2011. godine.


– Todorović i dalje nije plaćao obaveze, pa je Prva banka aktivirala zabranu žirantu R.D. kod njegovog poslodavca CEDIS i otpočelo se sa otplatom rata, i to od 2009. Pa sve do smrti R.D. 2018.godine – rekla je Pavličić.


Kuća je stavljana na prodaju tri puta, ali nije bilo kupca.


– Shodno Zakonu o svojinskopravnim odnosima, povjerilac koji učestvuje u javnoj prodaji kao ponuđač ima pravo da, kao kupoprodajnu cijenu, ponudi obezbijeđeno potraživanje, sa troškovima kamata, i na trećem ročištu na kojem se nepokretnost može kupiti za iznos u visini potraživanja, pa je istu kupio za iznos od 21. 174,09 eura. Zaključkom o predaji od 15 .8. 2022. Godine kuća je predata u vlasništvo R.A. – kazala je Pavličić.


Ona je naglasila da je rok za preuzimanje stvari i dalje u toku i da ih Todorović može preuzeti.
– Zapisnik je ostavljen na licu mjesta i u njemu je Todorović pozvan da stvari preuzme u roku od 15 dana od dana prijema. On je zvao sjutradan i ponovio da živi u toj kući i da su tamo njegove stvari, pa sam ga pozvala da iste preuzme, na šta je on rekao da neće, ali da mu trebaju ljekovi. Iako nemam zakonsku obavezu, htjela sam mu izaći u susret i iznijeti mu ljekove, ali je on na to reagovao burno i insistirao da uđe sam, za šta ne postoji zakonski osnov – kazala je Pavličić.


Izvor: Dan