ČOPOR PASA ZAKLAO 15, A RANIO 22 OVCE U RAVNOJ RIJECI

Rano jutros oko pet časova, dogodila se velika šteta u domaćinstvu Milivoja Rudića.

Naime, kako je saopšteno VBP portalu čopor pasa u jutarnjim časovima napao je tor ovaca u Ravnoj Rijeci, te je veliki broj ranjenih životinja, ali i ubijenih.

Petnaest ovaca je zaklano od strane pasa, a dvadeset i dvije ovce su ranjene. Ovaj događaj predstavlja veliki gubitak za pomenuto domaćinstvo.