CRNA GORA SE OBAVEZALA DA UKINE BEZVIZNE REŽIME DO KRAJA 2022.

EU i partneri sa Zapadnog Balkana istakli su potrebu za jačanjem saradnje sa relevantnim avio-kompanijama, kao i sa zemljama porijekla po pitanju migracija.


Region Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, treba da obezbijedi usklađivanje vizne politike sa EU listama trećih zemalja za koje je potrebna viza. Posebno u pogledu onih zemalja koje predstavljaju neregularne migracije ili bezbjednosne rizike za EU. To je objavljeno na sajtu Savjeta Evropske unije, prenosi portal RTCG.


Na Ministarskom forumu za pravosuđe i unutrašnje poslove Zapadnog Balkana koji je održan od 3. Do 4. Novembra 2022. Godine, partneri sa Zapadnog Balkana obavezali su se da će svoju viznu politiku brzo uskladiti sa viznom politikom EU, navedeno je.

CRNA GORA SE OBAVEZALA DA UKINE BEZVIZNE REŽIME DO KRAJA 2022.


-To je uključivalo konkretnu posvećenost Srbije i Crne Gore da ukine nekoliko bezviznih režima do kraja 2022. Godine-navodi se u saopštenju Savjeta EU.


Pored toga, EU i partneri sa Zapadnog Balkana istakli su potrebu za jačanjem saradnje sa relevantnim avio-kompanijama, kao i sa zemljama porijekla po pitanju migracija.


-Ove mjere su ključne za rješavanje zloupotreba koje trenutno utiču na sisteme migracija i azila u mnogim državama članicama EU. Kao i za ukupno efikasno funkcionisanje i održivost bezviznih režima između Zapadnog Balkana i EU. Evropska unija blisko sarađuje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u svim oblastima upravljanja migracijama kako bi razvili i uskladili svoje sisteme sa standardima EU- piše u saopštenju.


Ističe se da EU veoma aktivno sarađuje sa zemljama koje nisu članice EU. posebno kroz sporazume i aranžmane o ponovnom prihvatu.


Izvor: RTCG