VODOVOD BISTRICA: VODA ISPRAVNA ZA PIĆE

Obavještavamo Vas da je voda sa izvorišta rijeke Bistrica ispravna za piće. Rezultati fizičko – hemijske analize vode sa izvorišta i iz gradske mreže ne pokazuju zamućenje vode na izvorištu „Bistrice“. U pitanju je izvorište sa kojeg snabdijevamo vodom za piće korisnike na području Opštine Bijelo Polje.

Napominjemo da se hlorisanje vode vrši redovno u sadržaju hlora od 0,30 do 0,40mg hlora po litru.

Ekipa Tehničke službe Vodovoda „Bistrica“ redovno prati stanje zamućenosti i hlorisanja vode, tako da će pravovremeno obavještavati potrošače (korisnike) o eventualnim promjenama.