“NALOŽENE POJAČANE KONTROLE PROMETA MESA”

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove intenzivno prati epizootiološku situaciju po pitanju ove parazitoze i preduzima sve neophodne mjere u cilju maksimalnog smanjivanja rizika za zdravlje ljudi i životinja, iz svoje nadležnosti, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede nakon što je kod 23 grla na liniji klanja otkriven parazit cisticerkoza.


U skladu sa propisima, sedam trupova zaklanih goveda je proglašeno nepodesnim za ishranu ljudi i uništeno i neškodljivo uklonjeno, dok je 16 zadržano na zamrzavanju u propisanom roku, nakon čega se mogu se koristiti za ishranu ljudi uz termičku obradu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“NALOŽENE POJAČANE KONTROLE PROMETA MESA”


Dodaju da mjere koje je Uprava preduzela uključuje obavezne preglede životinja na liniji klanja, a nakon dobijanja obavještenja, naložene su i pojačane kontrole prometa mesa i proizvoda od mesa na teritoriji više opština u sjevernom dijelu Crne Gore i druge mjere.


Iz Ministarstva pojašnjavaju da je parazitska bolest nema patološki značaj kod goveda, obično prolazi bez simptoma ili sa blažim simptomima koji nestaju nakon nekoliko dana, ali ima ekonomski značaj zbog odbacivanja mesa jako inficiranih goveda. Poseban značaj ima jer se radi o zoonozi – bolesti od koje mogu da obole i ljudi.


U Crnoj Gori je obavezan pregled živih životinja prije klanja kao i post mortem pregled trupova zaklanih životinja. U prethodnom periodu cisticerkoza je sporadično registrovana na liniji klanja i uvijek su preduzete sve mjere u skladu sa propisima u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja”, pojašnjavaju iz Ministarstva.


Izvor: Dan
Foto: Vijesti